top of page

Frederik Zimmermann Børresen
Prosjektleder

Frederik Zimmermann Børresen startet i kundeservice og salg i 2016 og jobber nå som en dyktig prosjektleder. Han er en ambisiøs og motivert person med utmerket forståelse for teknologi og en god kommunikator som bygger sterke relasjoner med kunder og kolleger. Frederik er kjent for sitt positive engasjement, og han jobber hardt for å oppnå de beste resultatene for selskapet.

 

Hans erfaring og kompetanse har vært avgjørende for å styrke selskapets posisjon i markedet, og han er en inspirasjon for alle i selskapet.

Frederik@mediatm.no | 98656499

Frederik
bottom of page