top of page

Flott gjennomført sommer

mTm er strålende fornøyde med gjennomføringen av juli måned. God planlegging og fantastisk gjennomføring er nøkkelordene for denne suksessen.

Det er veldig hyggelig å se at vi stadig vokser og har i løpet av sommeren økt vår stab. Vi teller nå 80 ansatte .

Vi er meget positive med tanke på høsten. Vi har fått inn to nye teamledere og viser med dette at vi satser fullt i høst. Det blir spennende å se hvordan denne høsten blir. Forutsetningene for at dette blir en god høst er meget gode.

August måned har startet meget positivt og vi ser frem til å gå tilbake til to skift fra uke 33.

Ha en god salgsdag.

-Simab

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page